U subotu, 16. februara 2019. godine, u 9 sati, u edukativnim prostorijama Čaršijske džamije u Jablanici održana je redovna Skupština MIZ-e Jablanica.

Skupštinom je predsjedavao mr.sci. Edin Idrizović uz potpredsjednika dr. Emira Nezirića dok je za zapisničara izabran Anel Hindić. Na početku Skupštine ašere je proučio Said ef. Husrep. Nakon ašereta utvrđeno je da postoji kvorum i na taj način Skupština je počela sa radnim dijelom. Na početku prisutne su poselamili h. Ramiz Zahirović, kao novi-stari predsjednik IO MIZ-e Jablanica i h. Ekrem ef. Hodžić, glavni imam MIZ-e Jablanica. U svojstvu izaslanika muftije je bio h. Ilham ef. Puce, pomoćnik Muftije mostarskog za vjerska pitanja. 

U svom izlaganju h. Ilham ef. Puce je prenio selame od Muftije mostarskog mr. Salema ef. Dedovića te istakao da ga raduje što ima priliku da prisustvuje Skupštini medžlisa koji je među najuređenjim medžlisima na području Muftijstva mostarskog. Kako je istakao h. Ilham ef. Puce kroz iščitavanje radnog materijala može se primjetiti veliki napredak Medžlisa kako na vjerskom planu tako i na administrativnom planu.

Izaslanik Muftije je posebno pohvalio rad imama i muallima i čestitao im na uspješnoj realizaciji vjersko-prosvjetnog i odgojnog plana aktivnosti u svim džematima. Poslije uvodnih izlaganja predsjednika MIZ-e Jablanica, glavnog imama i izaslanika Muftije mostarskog, delegatima su predočeni izvještaji vjersko-prosvjetne i administrativno-pravne službe Medžlisa. 

Glavni imam h. Ekrem -ef. Hodžić je izložio izvještaj o vjersko-prosvjetnom radu u protekloj godini. Istaknuti su rezultati koji su postignuti na vjerskom polju djelovanja od kojih se posebno izdvajaju rezultati u mektebskom poučavanju, aktivnosti odjela za brak i porodicu medžlisa Jablanica, aktivnosti u radu s mladima, kao i rad na unapređenju vakufske imovine. 

Na sjednici Skupštine usvojen je godišnji izvještaj o radu Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice za 2018. godinu sa općim smjernicama za rad u 2019. godini. Također, članovi Skupštine su dali saglasnost na Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za period januar-decembar 2018. godine, završni račun za 2018. godinu i plan prihoda i rashoda za 2019. godinu.

Prema riječima predsjednika IO MIZ-e Jablanica fokus u 2019. godini će biti radovi na izgradnji mesdžida na Zlatama za koji su obezbijeđena sredstva te se nadamo da će u ovoj godini spomenuti mesdžid biti izgrađen kao i početak radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta Medžlisa IZ-e Jablanica na lokaciji Stari odbor.

Nakon usvjanja Izvještaja i Plana rada uz kraću diskusiju Skupština je završena svečanim ručkom koji je obezbijedio Medžlis IZ-e Jablanica te nakon ručka prisutni su klanjanjem podne namaza završili ugodno druženje delegata Skupštine Medžlisa IZ-e Jablanica.

Semir ef. Jahić


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?