Hvalu i zahvalu upućujemo našem Gospodaru Allahu, dž.š., Koji nas je poučio putevima koji vode ka Njegovoj blizini i zaštiti. On je Gospodar naš Veličanstveni kome se sve na nebesima i na Zemlji klanja i počast mu iskazuje. Donosimo salavat na Njegova odabranog vjerovjesnika Muhammeda, kojeg je On iz Svoje neizmjerne ljubavi prema ljudima, odabrao Poslanikom koji će im kazivati Njegove Riječi, očistiti njihovu nutrinu od duhovnih slabosti i bolesti i Knjizi mudrosti poučiti. Amin!

Hvaljen i slavljen neka je Uzvišeni Allah, Stvoritelj ljudi i Njihov Gospodar. On je iz svoje milosti poslao poslanika kao svjedoka, donosioca radosnih vijesti, onoga koji opominje! Allahu Uzvišeni blagoslovi poslanika Muhammeda, i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio poslanika Ibrahima, i njegovo potomstvo, a ti si doista Hvaljen i Slavljen!

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih dijela naših. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko u zabludu ne može odvesti, a onaj ko izabere zabludu, niko ga na Pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava, u velikoj je zabludi.

U petak, 10. decembra 2021. godine, u svim džamijama na području Muftiluka mostarskog gdje se klanja džuma-namaz (110 džamija), interpetirana je hutba u povodu obilježavanja 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Autor hutbe je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Mostar mr. Dino-ef. Maksumić, a hutbu prenosimo u cjelosti:

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?