TAZIJA POVODOM PRESELJENJA NA AHIRET PROF. DR. AMIRA PAŠIĆA (MOSTAR 1953-2022.)

Povodom preseljenja na ahiret prof. dr. Amira Pašića Muftijstvo mostarsko porodici, prijateljima, saradnicima i generacijama brojnih studenata, postdiplomaca i doktoranada, izražava izraze najdubljeg suosjećanja moleći Svevišnjega Boga da im podari snagu strpljivosti i utjehe, a našem uvaženom rahmetli profesoru podari Svoju Milost i Oprost.   

Prof. Dr. Amir Pašić, arhitekta, univerzitetski profesor, dugogodišnji član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i član Nacionalne komisije za UNESCO Bosne i Hercegovine, ugledni član i rukovodilac Odsjeka za arhitekturu Istraživačkog Centra za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA) preselio je u rodnom Mostaru na ahiret u 69. godini života.

Doktorsku disertaciju na temu stambene arhitekture islama u Jugoslaviji na primjeru Mostara odbranio je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine.

Profesor Pašić dao je nemjerljiv doprinos na polju obnove i očuvanja kulturne baštine islama i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.

Ostavio je upečatljiv trag i obol na obnovi u agresiji porušenih sakralnih i drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice, ali bio i inicijator i glavni arhitekta u izradi novih važnih arhitektonskih projekata Islamske zajednice u Mostaru, poput revitalizacije kompleksa blagajske tekije, Islamskog centra s centralnom džamijom,  Vakufskog dvora u Mostaru i brojnih drugih.  Bio je autor  Nominacijskog dosijea za upis zone Starog mosta u Starom gradu u Mostaru na listu Svjetske baštine UNESCO-a 2005. godine, te koordinator na njegovoj obnovi nakon rušenja u agresiji 1992-1995.

Poznat je kao čovjek po čijim su nacrtima obnovljene najvrijednije građevine islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini, porušene u agresiji. Posebno se ističu Stari most u Mostaru i Aladža džamija u Foči, za koju je govorio da zbog poruke koju šalje njena obnova, davanja sigurnosti povratnicima u Foču,  zauzima posebno mjesto u njegovoj stvaralačkoj karijeri.

Njegova stručnost ogleda se u tome da je predavao na više od 30 univerziteta širom svijeta. Dobitnik je šest nagrada za arhitekturu, uključujući Aga Khan nagradu za arhitekturu za uspješnu restauraciju Starog grada u Mostaru.

Islamska zajednica u Mostaru ostaće zahvalna za izniman doprinos i prepoznatljivo djelo koje je iza sebe ostavio prof. Pašić, a koje govori o autohtonoj islamskoj graditeljskoj kulturi u Mostaru i Hercegovini.


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?