Muftijstvo mostarsko organizator je trodnevnog seminara koji je namijenjen koordinatoricama odjela za brak i porodicu pri medžlisima Muftijstva mostarskog, ali i koordinatorima Mreže mladih našeg muftijstva.

Seminar je organiziran s ciljem da osobe koje rade na dva najvažnija polja u našem društvu, a to su porodica i mladi, dobiju svu potrebnu stručnu pomoć, podršku i savjet u svom radu u kojem nerijetko nailaze na brojne prepreke i dolaze u dodir sa konfliktinim osobama.

Seminar je realiziran u periodu 13-15. decembra 2019. godine, u prostorijama Studentskog hotela u Mostaru. U saradnji sa CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju u Bosni i Hercegovini u petak 13. i subotu 14. decembra, održana je radionica na temu "Percepcije, prosuđivanje i konflikt" s kratkim osvrtom na medijaciju.

Drugi dio seminara u nedjelju, 15. decembra, realiziran je u saradnji sa prof.dr. Meliha Gekić-Lerić koja je učesnicima seminara teorijski i praktično ukazala na značaj planiranja i prezentiranja ideja, odnosno pisanje projekata i apliciranje na poziv radi realizacije.

Učesnici seminara su istakli korist koju su imali i nova znanja  kao i vještine koje su stekli ovim seminarima i radionicama te izrazili nadu da će korisnih saradnji biti i u skorom budućem vremenu.

  • 79
  • th1
  • th2

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?