Piše:

Armin Aljović

Ministar unutarnjih poslova Francuske rekao je da je postojala fetva, pravna odluka u islamu, protiv profesora historije Samula Patyja, kojem je mladi Čečenac sredinom oktobra odrubio glavu u blizini škole u Conflans St. Honorineu jer je učenicima pokazivao karikature poslanika Muhammeda, što je prema islamskom tumačenju blasfemija. "Objavili su fetvu protiv profesora", rekao je ministar Gerald Darmanin.

Premda su brojne muslimanske zemlje osudile objavljivanje karikatura poslanika Muhammeda, i pozvale Vladu Francuske da to zabrani, uvažavajući osjećaje muslimana, jednako su stale u zaštitu francuskih građana i osudile brutalno ubistvo.
Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, profesor Zuhdija Hasanović, objasnio je u intervjuu Al Jazeeri stav islama prema slobodi izražavanja, nasilnim odgovorima na blasfemiju te na koji način se muslimani trebaju boriti za prava u zapadnim zemljama. 

  • Je li nasilje ispravan odgovor na blasfemiju?

- Prije svega, dopustite mi da Vam se zahvalim na ovoj prilici da u mjesecu rebiul-evvelu kada je rođen Božiji miljenik i posljednji poslanik Muhammed, s.a.v.s., govorimo o njemu i o tome koliko baštinimo vrijednosti koje nam je ostavio.

Naravno, nasilje nije odgovor na blasfemiju i nijedan pravi musliman ne može na takav način reagirati. 

Međutim, posmatrajući sliku svijeta općenito može se govoriti o dominaciji kulture nasilja. Pojedinci, organizacije, multinacionalne korporacije, pa čak i države su uvjereni da se problemi mogu riješiti nasiljem i zbog toga ga danas vidimo tako sveprisutnim. To se vidi na primjeru očajničkih i besmislenih ratova, terorizma, nasilnog kriminala, vandalizma i iskorištavanja okoliša. 

Svi čine nasilje, ali zbog trenutnog odnosa snaga u svijetu, uglavnom se pripisuje muslimanima i vezuje za islam. 

Međutim,  činjenice govore sasvim drugačije. Svrha svake izvorne religije je približiti se Bogu Koji je Mir i Izvor mira, pa tako i islam vodi svoje sljedbenike miru i nastoji ostvariti mir u svijetu prepunom neravnoteže i napetosti. Islam ostvaruje stanje smirenosti, harmonije i unutarnjeg zadovoljstva koje se prije svega osjeti u sebi, a onda se na različite komplementarne načine ispoljava unutar porodice, zajednice, društva i prirode. U skladu s tim zadaća svakog muslimana, u konačnici svakog čovjeka, jeste raditi na prevazilaženju kulture nasilja i afirmiranju kulture nenasilne međuovisnosti i mira.

Umjesto nasilja na zlonamjernu blasfemiju kojom se vrijeđaju osjećaji muslimana treba reagirati ekonomskim, pravnim i političkim mjerama, odnosno sistemskim rješenjima. Pod ekonomskim, prije svega u konkretnom slučaju mislim na kampanju bojkota francuskih proizvoda, jer će na taj način postati sasvim jasno da muslimani nisu teroristi nego daju značajan doprinos francuskoj državi i njenoj ekonomiji. Također, evropske države imaju snažne pravne sisteme koji štite prava i slobode svojih građana. Pravo muslimana je da se njihova religijska uvjerenja i osjećanja ne omalovažavaju zbog čega treba insistirati kroz Vijeće Evrope, odnosno kroz institucije Ujedinjenih nacija, na donošenju zakona o zabrani difamiranja religije i skrnavljenja religijskih simbola. Političke mjere su obaveza vlasti zemalja s muslimanskom većinom da preispitaju svoje odnose s Republikom Francuskom te koliko su one u njihovom interesu.       

  • Mogu li se propisi klasičnog islamskog prava o blasfemiji primijeniti baš u svakom trenutku i na svakom mjestu? Francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin rekao je da je postojala fetva protiv ubijenog profesora Samuela Patya, jer je pokazivao karikature poslanika Muhammeda?

- Karakteristika islama kao svjetonazora jeste da je univerzalan i da su njegova učenja i principi duhovnog, moralnog i obrednog karaktera relevantni za svako vrijeme i prostor, a istovremeno je toliko fleksibilan da uvažava mogućnosti, potrebe i zahtjeve ne samo svakog društva i zajednice, nego i svakog pojedinca. 

Otuda je pravilno razumijevanje islamskih normi izuzetno važno, jer ono utječe na odnose među ljudima i njihov život, ne samo u zemljama s muslimanskom većinom, nego vidimo iz posljednjih dešava i na živote ljudi širom svijeta. Pogrešno razumijevanje islama dovodi do katastrofalnih posljedica, pa i ubistava i gubitka nevinih života.

Muslimani koji žive u evropskim zemljama, kao njihovi građani su obavezni da poštuju važeće pravne sisteme i da u okviru njih traže osiguranje svojih prava. U onim situacijama kada zakoni to ne omogućavaju kroz legalne i legitimne procedure trebaju utjecati na promjene tih zakonskih rješenja.  

U situacijama u kojima se ne podudaraju islamske norme s pravnim i društvenim normama koje se uvažavaju u okruženju u kojem žive pojedinci se obraćaju vjerskim autoritetima tražeći konkretno rješenje. Nažalost, mnogi bez ikakvog kredibiliteta i što je još gore bez ikakve odgovornosti daju fetve i stvaraju velike probleme ne samo tim pojedincima, nego i cijelom društvu. Ako nam je potrebno mišljenje vjerskog autoriteta trebamo se uvijek obraćati zvaničnim institucijama Islamske zajednice u svojoj zemlji, jer one daju fetve koje su rezultat meritornog znanja, poznavanja pravnog sistema, kulture i konkretnih prilika u kojima se živi.

  • Sloboda izražavanja postala je jedno od garantovanih ljudskih prava. Kako islam poima slobodu govora?

- Kroz Kur'an i sunnet Božijeg Poslanika, s.a.v.s., ističe se sloboda kao jedna od najvećih ljudskih vrijednosti i prava. Čovjek je rođen slobodnim i niko nema prava da mu slobodu oduzima. Jedino je moguće ograničavanje slobode kako bi se spriječio gubitak slobode drugih pojedinaca čime se ostvaruje društvena ravnopravnost. To su jedine granice slobode. Prema tome, možemo govoriti i izražavati se na različite načine o svemu sve dok time ne ugrožavamo slobodu drugih. U životu se često sukobljavaju sloboda govora i sloboda vjere. Čovjek može iznositi svoj stav, ali njime ne smije ugrožavati drugu osobu, širiti "govor mržnje" i neprijateljstvo. 

Prikazivanje karikatura Božijeg Poslanika, s.a.v.s., kojeg muslimani vole više nego sebe, jeste, ustvari, zloupotreba slobode govora i umjetničkog izražavanja s ciljem ponižavanja drugih ljudi i njihove svetosti.  

Odobravanje takvih postupaka ne može se smatrati zaštitom slobode govora, nego ispoljavanjem arogancije i nepostojanjem volje da se uvažavaju osjećanja sugrađana koji ne pripadaju istoj vjerskoj i kulturnoj tradiciji.Takvi izrazi arogancije i netolerancije vraćaju nas kulturi nasilja i izazivaju veće nasilje i zločine, a oni opet porast islamofobičnih i rasističkih napada.  

  • Jedne prilike ste, govoreći u kontekstu Bosne i Hercegovine, izjavili da su religijska osjećanja, vrijednosti i simboli teško i tragično zloupotrijebljeni. Razumiju li ljudi religiju uopće na pravi način?

- Mnogi od nas su bili svjedoci te najgore zloupotrebe vjere, vjerskih osjećanja, vrijednosti i simbola. Pojedinci su u ime Boga činili i najveće zločine, što je apsurd, jer onaj koji istinski voli Boga voli i Njegovo najodabranije stvorenje i ne želi mu nauditi, a kamoli da mu, ne daj Bože, život oduzme. Povijest čovječanstva je puna tzv. međureligijskih sukoba koji nemaju nikakve veze s pravom religijom. Pod plaštom borbe za Istinu, Boga i odbranu svetinja i vjerskih uvjerenja proliveno je mnogo nevine krvi, a u osnovi sve je bilo zarad sticanja vlasti, teritorije i bogatstva. 

Istinski vjerovati u Boga podrazumijeva svijest, ljubav i pokornost Bogu, a to se izražava kroz ljubav, poštovanje i konstruktivnu komunikaciju sa Njegovim krunskim stvorenjem – čovjekom, bez obzira na njegovu različitost.

Stanje kod nas u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, pokazuje da su brojne zloupotrebe vjere, da se religijski principi vrlo često namjerno pogrešno i iskrivljeno predstavljaju, a kada se tome doda i nedovoljno znanje i postupci izmanipuliranih muslimana očito je da je do pravog razumijevanja islama vrlo teško doći i da se taj glas slabo čuje.

  • Premda ima jednu od najvećih muslimanskih zajednica u Evropi, Francuska je i ranije ograničavala neka prava muslimana, poput nošenja mahrame. Koliko kombinacija frustracije, rasne i vjerske diskriminacije i neznanja doprinosi jačanju ekstremizma?

- Iako je Francuska zapadna zemlja koja je provodila najveći broj zakonodavnih i administrativnih mjera kojima se ograničava nošenje mahrame, to nije spriječilo porast nošenja hidžaba i njegovu popularizaciju među muslimankama. 

Sama ova činjenica govori da je politika koju francuska vlada vodi prema muslimanima posljednjih desetljeća pogrešna. 

Ako građani Francuske zato što su muslimani osjećaju da su na meti sve restriktivnijeg zakonodavstva, koje će ih stigmatizirati zbog njihove religije očekivati je da će nastaviti s otporom takvim mjerama i da će kod njih doći do jačanja ekstremizma. To se posebno dešava u marginaliziranim četvrtima, gdje vjersku segregaciju prate visoke stope nezaposlenosti, siromaštvo, delikvencija i nedostatak nade. Ne treba nas onda čuditi činjenica da je najveći broj mladih koji su otišli na ratišta u Siriju iz evropskih zemalja upravo iz Francuske.

  • Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je kako je 'islam u krizi', što je izazvalo reakciju brojnih islamskih organizacija, uključujući i neke lidere muslimanskih zemalja? Šta biste vi rekli - je li u pravu Macron, ili njegovi kritičari?

- Mediji su objavili da je francuski predsjednik Emmanuel Macron 2. oktobra ove godine rekao da je "islam religija koja je u krizi širom svijeta", ne samo u Francuskoj, obznanjujući tako dugo očekivani plan kojim će se "odbraniti francuske sekularne vrijednosti".

Apsurdno je govoriti o tome da je islam u krizi, a izvor mu je božanskog porijekla i bez ikakve deformacije ostao je sačuvan skoro punih petnaest stoljeća, na njegovim principima je izgrađena civilizacija koja je dominirala svijetom više od jednog milenija i jedina je religija današnjice čiji se broj pripadnika konstantno povećava.   

Ono o čemu se može govoriti jeste da su muslimani u velikoj krizi, kao što je u krizi savremeni čovjek bez obzira na etničku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Može se također sasvim argumentirano govoriti i o tome da je Francuska u krizi, koja teške ekonomske probleme, milione nezadovoljnih radnika, nezaposlenih mladića i djevojaka, gladnih i nezbrinutih beskućnika mora rješavati, jer se država rastače iznutra budući da su u krizi njena temeljna načela: liberte, egalite, fraternite. U krizi je i njen predsjednik, jer se predao opasnoj desničarskoj politici stigmatiziranja islama i muslimana.

Izvor: Al Jazeera


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?