Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?