Promocijom zbornika radova „Muslimanska porodica roditeljstvo: podrška i izazovi” sinoć je počela jednomjesečna manifestacija „Dani porodičnih vrijednosti“ koju organizira Odjel za brak i porodicu Medžlisa IZ-e Mostar.

Redovna sjednica Skupština Medžlisa Islamske zajednice Stolac održana je 23.02.2019. u Musafirhani (Šarića hanu).

U Medžlisu Islamske zajednice Trebinje održana je redovna sjednica Izvršnog odbora, kojoj je pored članova Izvršnog odbora prisustvovao i predsjednik Izvršnog odbora u ranijem sazivu dr. Harun Bilalović.

Skupština Medžlisa IZ-e Mostar na sjednici održanoj 24. februara jednoglasno je usvojila izvještaj o radu za 2018. godinu i plana rada za 2019. 

U prošloj sedmici u Gacku je potpisan Memorandum o razumijevanju između Medžlisa Islamske zajednice Dubrovnik i Medžlisa Islamske zajednice Gacko, na osnovu čega je Medžlisu Islamske zajednice Gacko dodjeljena pomoć u vidu kupovine grtalice za snijeg, koja će biti vakufska imovina, a služiti će u namjenu čišćenja i održavanja putne komunikacije u zimskom periodu.

U subotu, 23.02.2019. godine, tj. 18. džumade-l-uhra 1440. h.g., u prostorijama Medžlisa IZ-e Konjic, s početkom u 12:30 sati, održana je redovna sjednica Skupštine Medžlisa IZ-e Konjic.

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?