Predstavnici Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas su u Mostaru održali radno konsultativni sastanak sa rukovodstvom ovog medžlisa o proširenju aktivnosti projekta „Pomoć starijim i iznemoglim osobama – kućna njega“.

Realizacija ovog projekta, u eksperimentalnoj fazi, otpočela je prošle godine na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Medžlisa Islamske zajednice Zenica. Radi se o projektu vaninstitucionalne zaštite osoba treće životne dobi kojima se pružaju različiti vidovi pomoći, kućna njega, pomoć u kući i ostalim životnim potrebama. Po završetku pilot faze i sumiranja rezultata rukovodstvo Ureda za društvenu brigu  odlučilo je slične aktivnosti pokrenuti u Tuzli i Mostaru. Mr. Emina Bešlija stručni suradnik pri Uredu, prezentirajući rezultate i specifičnosti projekta, naglasila je da je u projektu, pored stručnog osoblja učestvavalo i niz drugih aktivista okupljenih oko Mreže mladih, Odjela za brak i porodicu, mjesnih imama i džematskih odbora.

„Drago nam je što je Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prepoznao potencijal u Medžlisu Islamske zajednice Mostar i da možemo biti dio ovog projekta“, kazao je glavni imam mr. Dino-ef. Maksumić. Naglasio je kako su okviru svojih godišnjih planova preko svojih aktivista realizirali niz programa sličnog sadržaja. „Saradnjom sa Uredom za društvenu brigu sve to će se dići na jedan veći i organizovaniji nivo“, istakao je ef. Maksumić. On se zahvalio na ukazanom povjerenju i podršci koja im je pružena od strane Rijasetovog ureda iskazanu kroz sistematični stručnu elaboraciji i kroz konkretnu materijalnu pomoć.  U realizaciju projekata, kako je kazao, pored aktivista i volontera medžlisovih sekcija bit će uključeni i mostarski imami i druge odgovorne osobe iz Medžlisa Islamske zajednice Mostar.


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?