Prvu vijećničku inicijativu na danas otvorenoj, 43. sjednici, Gradskog vijeća Grada Mostara u vezi sa zahtjevima Islamske zajednice u Mostaru o izgradnji zgrade Interkulturnog centra "Mevlana" na lokalitetu Lakišića harema u ime "Koalicije za Mostar" podnio je predsjednik kluba Mirza Drežnjak.

U uvodnim preambulama inicijative Drežnjak je podsjetio gradonačelnika na usvojene Odluke o izradi Regulacionog plana tog lokaliteta i obaveze gradonačelnika koje iz nje proizlaze, odnosno da je gradonačelnik, kao izvršni organ obavezan osigurati njeno provođenje.

S obzirom na to da Kordić to nije učinio u zadatom roku, niti je objavljen međunarodni javni poziv, što je bila jedna od propisanih obaveza, Drežnjak je, shodno statutarnim odredbama, pokrenuo inicijativu da se zahtjev Islamske zajednice o gradnji zgrade Interkulturnog centra "Mevlana", budući da na njega Islamska zajednica nije dobila nikakvo očitovanje, proslijedi Komisiji za davanje stručne ocjene na postupanje kako bi prevazišao zastoj uzrokovan neprovođenjem odluka Gradskog vijeća.

U obrazloženjima Drežnjak je napomenuo da je Odjel za urbanizam i građenje bio dužan da Zahtjev koji je podnesen za dio grada koji nema regulacijski plan, a nalazi se u režimu građenja R1, proslijedi Komisiji za davanje stručne ocjene u dodijeljenu nadležnost.

Napomenuo je da je zbog pravne radnje propuštanja od strane gradonačelnika i Odjela za urbanizam Islamska zajednica dovedena i diskriminirajuću poziciju, jer se na tom prostoru već gradi zgrada kulture koja nosi prefiks u nazivu samo jednog naroda u BiH.

Vidno uznemiren gradonačelnik je promptno reagirao iza gradske govornice, tvrdeći kako je u inicijativi "iznesena masa neistina, laži, podmetanja, podvala i gluposti. Inicijativa kao ovakva nije dobro došla niti će se razmatrati", bio je kategoričan Kordić.

U naprasitoj reakciji gradonačelnika razvidna je "položajna bahatost" totalne samovolje lišene bilo kakvih zakonskog kriterija. Evidentan je atak na dostojanstvo i čast vijećnika koji je u sasvim mirnom i demokratskom maniru podnio inicijativu. Rezolutnim stavom da se inicijativa neće razmatrati samo je potvrdio navode o diskriminaciji zahtjeva Islamske zajednice, i ne samo to, već i diskriminaciju legalno i legitimno izabranih vijećnika koalicije za Mostar koji se interesiraju na koji način gradonačelnik obavlja svoj posao. To isto, indirektno, ponovila je i vijećnica Boška Čavar, kada je u podtekstu svog vijećničkog pitanja konstatirala da Odjel za urbanizam Grada Mostara već tri godine nema načelnika. No Kordić nije imao potreba da se oglašava.

(Hasan Eminović/Preporod.info)