Svečana akademija povodom 500 godina Sultan Selimove džamije u Stocu Svečana akademija povodom 500 godina Sultan Selimove džamije u Stocu

Svečana akademija povodom 500 godina Sultan Selimove džamije u Stocu


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?