Mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović je u okviru planiranih ramazanskih posjeta džematima, 27. ramazana 1443. h. g., bio u posjeti džamiji u Livaču u džematu Kuti – Livač.

Tumačeći 45. i 46. ajet sure El-Bekare, u poslijeteravijskom predavanju, muftija je govorio o ramazanu kao neiscrpnoj Božijoj milosti, o istrajnosti i saburu i zahvalnosti na neizmjernim Božijim blagodatima i moralnim vrlinama na kojima vjera opstoji. Muftija je istakao važnost naših džemata i važnost razvijanja različitih oblika aktivnosti u  njima.

Zahvalio se hadži Ensar-ef. Vili, imamu džamije i Tahir-ef. Taslamanu, predsjedniku Džematskog odbora za hizmet koji čine u Zajednici, a posebno u radu sa mladima i socijalnoj brizi. Muftija se zahvalio Tahir-efendiji i na njegovom angažmanu u džematu Ljubinje.