U sklopu svojih redovnih i planiranih aktivnosti oko održavanja džamija i vakufskih objekata, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Trebinje Miralem Hadžimahović, glavni imam hfz. Sadik-ef. Fazlagić i trebinjski imam Sadmir-ef. Mustafić, obišli su lokalitet džamije na Skočigrmu, kako bi se provjerilo stanje i napravio plan obnove krova, na kojem su, već duže vrijeme, primjetna oštećenja zbog kojeg je došlo do popuštanja i nastanka određene štete unutar same džamije.

Kako je ovo zahtijevalo brzu i ozbiljnu reakciju, u dogovoru sa džematlijama, napravljen je predračun za sanaciju krova, koji podrazumijeva skidanje ploče, zamjena krovne konstrukcije, postavljanje hidro izolacije i stavljanje crijepa, a koji je iznosi cca 10.000 KM. Akcija prikupljanja sredstava samo od džematlija Skočigrma, pokrenuta je 23. septembra 2020. godine, a do sada je skupljeno 19.830 KM.

Radovi će početi već u narednim danima, a kretat će se u dvije faze. Prva faza jeste sanacija kompletnog krova, nakon čega će se, u drugoj fazi, pristupiti i unutrašnjem uređenju te zamjeni otvora.

Uz napomenu da je potrebo prvo pristupiti saniranju puta, koji je na nekoliko mjesta propao, a kako bi se mogao osigurati nesmetani dolazak do same džamije i harema. 

Sredstva za ovu namjenu su donirali:
1. Bijedić Suad .......................................290KM
2. Baraković Miralem ............................300KM
3. Bijedić Fadila .....................................180KM
4. Kapetanović Sanel ..............................250KM
5. Kapetanović Senad ............. ..............250KM
6. Kapetanović Aziz ...............................250KM
7. Hadžimahović Tufik ...........................250KM
8. Pervan Almir ......................................300KM
9. Avdić Amra ........................................250KM
10. Pervan Ćamil ....................................250KM
11. Demirović Džemo i Behija ...............200KM
12. Rizvanović Alija sa djecom ..............500KM
13. Bećirović Mensur ..... ........................250KM
14. Hadžimahović Safet ......... ...............250KM
15. Bećirović Mirsad ...... .......................250KM
16. Baraković-Kapo Erduana .................200KM
17. Baraković Sadik i Sabina ........ ........200KM
18. Bećirović Nusreta .... .......................255KM
19. Bećirović Semir .... ..........................255KM
20. Bećirović Adnan ..............................255KM
21. Bećirović Asim .... ...........................255KM
22. Bećirović Jasmin .... ........................255KM
23. Bećirović Jasmina ..... .....................255KM
24. Danović Amir i Semira .................. 255KM
25. Demirović Izeta .... ......................... 125KM
26. Demirović Sejdo .............................125KM
27. Danović Subha .......................... ........75KM
28. Kapetanović Nedžad...... ..................250KM
29. Kapetanović Zijad ...........................250KM
30. Kapetanović Sala .............................250KM
31. Bećirović Sabrija .............................250KM
32. Bećirović Rašid ...............................300KM
33. Bijedić Ramiz ..................................250KM
34. Bećirović Miralem ..........................200KM
35. Baraković Omer ..............................500KM
36. Bećirović Fatima .............................300KM
37. Kapetanović Ismet sa familijom .....710KM
38. Kapetanović Enez ...........................310KM
39. Kapetanović Admir .........................250KM
40. Bećirović Ibrahim ............................250KM
41. Bećirović Kenan ...............................250KM
42. Glavović Amir ..................................250KM
43. Bijedić Aldina ..................................100KM
44. Šehović Alma ...................................385KM
45. Mahmutbegović Nerma ....................265KM
46. Pervan Ramiz ...................................900KM
47. Baraković Abid ................................250KM
49. Hadžimahović Sala ..........................200KM
50. Hadžimahović Rašid .........................200KM
51. Bećirović Hasreta .............................300KM
52. Šehović Arif i Sanija ...................... .300KM
53. Volić Kadira .......................................30KM
54. Aslani Nezir ......................................300KM
55. Herak Šućro ......................................100KM
55. Baraković Senad ......................... 1000DKK
56. Kapetanović Ahmet .....................1000DKK
57. Glavović Huso .............................. 800DKK
58. Glavović Zijad .............................1000DKK
59. Zvonić Zijad i Merjema .................500DKK
60. Rizvanović Mediha ........................500DKK
61. Faruk i Emina .................................200DKK
62. Kapetanović Fehim ......................1000DKK
63. Šehović Semir ..............................1000DKK
64. Bećirović Esefa ............................1000DKK
65. Kapetanović Sakib .......................1000DKK
66. Baraković Efraim .........................1000DKK
67. Bećirović Amra ............................1000DKK
68. Jerković Šaćir ...............................1000DKK
69. Baraković Selim ...........................1000DKK
70. Hodžić Kanita ...............................1000DKK
71. Bijedić Esad ..................................1000DKK
72. Kapetanović Tamer i Mirsad ........2000DKK
73. Kapetanović Asim ..........................200EUR
74. Kapetanović Ismet .........................1000DKK
75. Čopelj Edin ......................................200DKK
76. Hadžimahović Sanin ...................200KM
77. Hadžimahović Nihad .................200KM

  • 122819542_2875928682683444_2454886162550929296_n
  • 122836720_2875928796016766_7329209570775623766_n
  • 122850203_2875928596016786_1681446397660739999_o
  • 122864510_2875928876016758_6807947926460674751_n
  • 122999274_2875928579350121_5142760163118628539_o

(MIZ Trebinje)