U utorak, 28. maja ove godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu posjetila je delegacija Muftijstva mostarskog koju su činili muftija mostarski dr. Salem-ef. Dedović, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva mostarskog mr. Ilham-ef. Puce i direktor Karađoz-begove medrese hfz. Aid Tulek.

Delegaciju je primio dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr.  Mustafa Hasani sa saradnicima, prodekanom za kvalitet prof. dr. Nedimom Begovićem, prodekanom za međunarodnu saradnu prof. dr. Aidom Smajićem, prodekanom za finansije prof. dr. Kenanom Musićem i šefom Studentske službe Firdevsom Jelovac.

Razgovarano je o temi vakufa, s posebnim osvrtom na vakuf rahmetli Nazifa Hafžiomerovića iz Opličića kojeg je uvakufio u korist Fakulteta islamskih nauka.

Delegacija Muftijstva je upoznata sa procesom reforme visokog obrazovanja u okviru visokoobrazovnih institucija Islamske zajednice.

Muftija Dedović je ovom prilikom predstavio projekat Interkulturnog centra “Mevlana” u Mostaru gdje se u programskom konceptu planira povezivanje sa Fakultetom islamskih nauka.

Bilo je riječi i međureligijskoj saradnji gdje su prenesena pozitivna iskustva iz Hercegovine i inicirani neki novi oblici saradnje, posebno kroz program master studija kojeg zajednički izvode Fakultet islamskih nauka, Katolički bogoslovni fakultet i Pravoslavni bogoslovski fakultet.