Na inicijativu aktuelnog mostarskog muftije u malom haremu, preko puta Karađoz-begove džamije Medžlis Islamske zajednice Mostar izvršio je obnovu  mezara i nišana muftije Mustafe Sidkija Sarajlića.

Muftija Sarajlić obavljao je dužnost mostarskog muftije u prvoj polovini XIX stoljeća, u vremenu namjesništva Ali-paše Rizvanbegovića u Hercegovini. Slovio je za vrsnog ālima i kvalitetnog muderrisa u Karađoz-begovoj medresi pred kojim su generacije učenika iz Mostara i cijele Hercegovine položile ispit zrelosti. Muftija Sarajlić je imao i važnu ulogu u javnom i društvenom životu Mostara, a svojim traktatom iz šerijatskog prava tretirao je pitanja provođenja reformi u Osmanskom carstvu s posebnim osvrtom na Bosanski ejalet.

U pisanoj zaostavštini muftije Sarajlića sačuvana je i idžāzetnama (licenca za profesuru) koju je izdao svome najboljem učeniku Mustafi-ef. Mukiću (u Mostaru poznatom i kao Beg efendija), inače njegovom nasljedniku na mjestu muftije.

Tarih sa Sarajlićevog uzglavnog nišana glasi:

Godina 1263. (1847).

Ponos učenih, stup vjere, oslonac najrječitijih,

mevlana hadži-Mustafa efendija, sin Husejna,

muftija mostarski, neka im pokrije mane Onaj koji pokriva.

Za njihove duše (prouči) Fatihu.[1]

 

U petak 31. decembra  2021. godine, nakon džume-namaza u Karađoz-begovoj džamiji mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović, zajedno s glavnim imamom Medžlisa Islamke zajednice Mostar mr. Dinom-ef. Masumićem, hafizom Jusofom-ef. Bećojom, imamom Karađoz-begove džamije i h. Suljom-ef. Cikotićem, imamom Sinan-pašine džamije, posjetio je mezar rahmetli muftije Sarajlića, gdje su proučili Jasini-šerif i dovu pred njegovu plemenitu dušu.

  • 269877728_1062095647915916_2212564442002377340_n
  • 269945602_932381914047732_2980346033832082091_n
  • 270206375_644268770049115_5909488599457652091_n

 

[1] Mehmed Mujezinović, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, Knjiga III –Bosanska Krajina, Zapadna Bosna i Hercegovina, Sarajevo-Publishing, Sarajevo, 1998, str.187.


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?