Delegacija Uprave za ekonomske i finansijske poslove Rijaseta IZ-e u BiH, direktor Zejnil-ef.Rebihić i rukovodilac Ureda za društvenu brigu Ibrahim ef. Malanović, u ponedjeljak 06.decembra 2021. godine, posjetila je Kalima Resort i Centar za stare osobe u Podveležju.

Domaćini ovog susreta bili su: Džafer Alić, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Mostar, te Ammar Čavčić, direktor Contact Travel d.o.o i direktor Centra za stare osobe Eldis Balić.

Tokom posjete domaćini su upoznali goste sa kapacitetom i uslovima smještaja u Centru za stare osobe, te  istakli značaj i važnost ovog društveno korisnog projekta.

(www.islamskazajednica.ba)


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?