Salem ef. Dedović, sin Nazifa i  Alijé r. Omerika, rođen je 7. aprila 1976. godine u  Gornjoj Bijenji, Nevesinje. 

Osnovnu školu „Risto Proroković“ pohađao je u Donjoj Bijenji. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu  završio je 1996. godine. Nakon medrese odlazi na studij u Arapsku Republiku Egipat, i to u prvoj poslijeratnoj grupi bh. studenata s kojom je obnovljeno  slanje naših studenata na studij u Kairo, na čuveni Al-Azhar. Diplomirao je 2001. na Odsjeku arapskog jezika i historije arapske književnosti pri Fakultetu za arapski jezik Univerziteta Al-Azhar.  Postdiplomski studij pohađao je na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu gdje je na katedri šerijatskog prava odbranio magistarski pod naslovom

„Vakufi u Mostaru od 1931. do 2013. godine“. Bavio se prevodilačkim radom, pa je kao koautor-prevodilac sa arapskog jezika na bosanski preveo osam djela iz biblioteke poznatog egipatskog komentatora Kur'ana Muhammeda Ša'ravija: „Halal i haram“, „Isra i Miradž - velika mu'džiza“, „Sihir i zavist“, „Nevidljivi svijet“, „Primljeni hadž“, „Nafaka“, „Kraj svijeta“i „Žena u Kur'anu“. Učestvovao je i u projektu prevođenja prvog toma djela „Fetve od šejhu-l-islama IbnTejmijje“. Samostalno je na bosanski jezik preveo kratki roman „Svjetiljka Ummu Hašim“ egipatskog književnika Jahje Hakkija koji je objavljen u izdanju Karađoz-begove medrese u Mostaru. Na bosanski jezik prevodio i eseje Mustafe Mahmuda poznatog egipatskog savremenog mislioca i poeziju pjesnika Hafiza Ibrahima. U časopisu Novi Muallim i Glasniku Rijaseta IZ u BiH objavio je tri stručna rada: Nestale mostarske džamije: Hadži Balina džamija u mahali Brankovac, Ramazan: Prilika za pozicaj na društveni aktivizam i Lakišića harem u Mostaru: Historijat jednog važnog vakufskog lokaliteta. Tekstove svojih autorskih hutbi objavljivao je u Glasniku Rijaseta IZ i  publikacijama „Godišnjak „ Medžlisa Islamske zajednice Mostar i „Godišnjak“  Muftijstva  mostarskog.

Pisane radove objavljivao i u Zborniku radova s manifestacije „Dani mevluda i zikra“, u čijim svim godištima je bio uključen kao član redakcije. 

Skoro punu deceniju bio je hatib u Lakišića džamiji u Mostaru, a imamsko-hatibsku i muallimsku dužnost neposredno po povratku sa studija iz Kaira, obavljao  je i u Stocu gdje je bio i vršilac dužnosti glavnog imama u tamošnjem medžlisu. Skoro punih osam godina, od 19.2006. do 24. maja 2014. godine, bio je na poziciji glavnog imama Medžlisa Mostar gdje je rukovodio poslovima vjersko – prosvjetnog života i pokretao brojne inovativne vjerske i kulturne projekte u radu s predškolskom populacijom, mektebskom djecom, mladima i specijaliziranim programima za ženu muslimanku.

Vrlo snažan doprinos međureligijskom dijalogu i uspostavljanju saradnje među vjerskim zajednicama u Mostaru i Hercegovini u postkonfliktnom društvu dao je kroz učešće u brojnim mirovnim programima, edukativnim radionicama, okruglim stolovima, naučnim skupovima i simpozijima.

Za predan i prepoznatljiv doprinos građenju i afirmaciji mira u teškom postratnom periodu od strane Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara 2017. godine dodjeljeno mu je godišnje priznanje „Mimar mira“.

 U prosvjetno –pedagoškom radu radio je kao profesor islamske vjeronauke i arapskog jezika u Gimnaziji Mostar, te profesor arapskog jezika u Karađoz-begovoj medresi i asistent za arapski jezik na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“. Bio je član Sabora IZ u BiH u mandatnom periodu 2010.- 2014. Obavljao je dužnost predsjednika Upravnog odbora predškolske odgojne ustanove vrtića „Zemzem“ čiji je osnivač Medžlis Islamske zajednice Mostar, od  njegova utemeljenja 2012. godine pa do 2015., gdje je dao puni doprinos u realizaciji ovog važnog odgojno- edukativnog projekta Islamske zajednice u Mostaru.  

Sabor IZ u BiH na prijedlog reisu-l-uleme Husein –ef. Kavazovića potvrdio je na zasjedanju održanom 26. aprila 2014. u Sarajevu, njegovo imenovanje na mjesto mostarskog muftije. Svečanom dodjelom murasele  za vršenje časne muftijske dužnosti na ceremoniji u Karađoz-begovoj džamiji u Mostaru, Salem Dedović od 24.maja 2014. godine obavlja mandatnu dužnost mostarskog muftije koju je preuzeo od Seida –ef. Smajkića, dugogodišnjeg muftije.

 


HADIS DANA

‎"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?